Úvodem

Po všech stránkách správně vyhotovený text je osobní vizitkou každého člověka. Ne každý ale má dostatek času, chuti a možností se věnovat opravám a úpravám toho, co vytvořil. Proto Vám nabízím důkladnou kontrolu Vašeho česky psaného textu, a to po stránce pravopisné, gramatické, stylistické, typografické.

Nabízím služby pro:

Firmy

např. opravy propagačních materiálů, webových textů a popisků, PR článků, katalogů

Soukromé osoby

jakékoliv písemnosti, různé studentské práce a mnoho dalšího

Opravuji zpravidla formou revizí a komentářů v textovém editoru, aby provedené opravy byly pro Vás dobře viditelné. Konečnou verzi textu pak navíc uložím bez vyznačených revizí do Vámi požadovaného formu (.txt, .rtf, .doc, .docx, .pdf).

Na základě Vašeho požadavku mohu text opravit, zpřesnit, případně vhodně strukturovat a precizně naformátovat. Dále Vám mohu doporučit konkrétní návrhy k celému textu. Přijímám pouze elektronické písemnosti v textových editorech.

Pro studenty

Studentům navíc nabízím kontrolu správnosti bibliografických odkazů a citací dle citační normy ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011.