Ceník

Stanovení ceny

Každou objednávku řeším zcela individuálně v závislosti na výchozí kvalitě dodaného textu, požadovaném termínu dodání, specifikaci zákazníka. Nejprve Vám na základě Vaší poptávky zašlu cenový návrh.

Cenové rozpětí

Veškeré ceny za korektury jsou smluvní, pohybují se v intervalu od 50 do 150 Kč za normostranu. Tou je myšleno 1800 znaků včetně mezer a včetně textových polí, poznámek pod čarou na straně.

Příklad ceny

Komplexní korektura studentské práce o rozsahu 40 normostran textu s termínem dodání do 7 dnů vychází cca na 2000 CZK.

Možnosti slev

Při dlouhodobější spolupráci je možné se dohodnout na slevě.

Bankovní spojení

  • Číslo účtu: 2500427747
  • Kód banky: 2010
  • Peněžní ústav: FIO banka, a.s.
  • Variabilní symbol: přidělené číslo zakázky